Voor sommigen ebt de eerste paniekreactie misschien wat weg, voor anderen begint de ernst van de situatie nu pas door te dringen. In deze bijzondere tijd die bij velen vast ook onrust en onzekerheid brengt, lijkt het mij een goed idee om meer te vertellen over de Global Cycles, het Global Consiousness Program binnen Human Design. Ook als je gewoon inzicht wilt hebben in wat er nu allemaal aan de hand is en waarom de wereld zo verandert, dan biedt deze blog je vast een andere kijk.

Om de blog goed te kunnen begrijpen, is het handig om dit plaatje erbij te hebben. Dan zijn de poorten gemakkelijker te volgen.

Laat ik beginnen te zeggen dat wij als mens hier zijn voor een ervaring. Om te observeren wat er in de wereld om ons heen afspeelt en daar, met onze eigen routekaart en een goed afgesteld kompas correct doorheen te navigeren.

Wat Human Design en het inzicht in zowel je persoonlijke blauwdruk als de Global ‘blauwdruk’ je kan brengen is dat je begrijpt wat je hier hebt te zien, te observeren en hoe je, wanneer je gecentreerd bent in jezelf, correct door het leven kunt navigeren. Hoe dat wat je gespiegeld krijgt, wat je te zien krijgt het speelveld is waarop jij jouw rol speelt.

Met deze blog wil ik je inzicht geven in hoe het wereldtoneel, ons speelveld momenteel verandert. Het gaat er niet zozeer om dat je het helemaal begrijpt, het is veel informatie en er is nog veel meer over te vertellen. Wat ik hoop te bereiken wanneer ik de thema’s uitleg, is dat je inziet hoe de thema’s van ons speelveld sterk aan het veranderen zijn. Van samen, loyaliteit, focus en expansie naar zelfbekrachtiging en zelfsturing. Ik vertel je de theorie erachter enkel om vanuit het Human Design perspectief te laten zien wat er gaan de is, dat er een groter plan is waar we geen invloed op hebben.

De enige invloed die we hebben is hoe we met de veranderingen omgaan. En dat je dat correct kan doen wanneer je je eigen blauwdruk kent en leeft.

Ok, let’s go in een stukje theorie.

Voor wat betreft de Global Cycles draait het om de poorten van het G centrum. Het diamantvormige vlakje in het midden van de bodygraph. De G staat voor Geometrie, liefde in beweging geeft richting. Vier poorten in het G-centrum gaan over het thema liefde, namelijk poort 25, 10, 46 en 15 en vier poorten gaan over richting te weten 13, 1, 7 en 2.

In de Global Cycles fungeren deze poorten als sloten en het potentieel, de wijze waarop het zich laat zien op het wereldtoneel, wordt geopend door sleutels.

De afgelopen Global Cycle duurde 412 jaar en eindigt en 2027. Daarna volgt een nieuwe cyclus van enkele honderden jaren. Zo’n shift gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere, dat is een proces. En dat proces hebben we de afgelopen jaren kunnen observeren en zal de komende periode nog intensiever te zien zijn. Wat er gebeurt rond 2027 is dat er dus nieuwe sleutels zijn die op de sloten passen. Er worden wereldwijd dus nieuwe thema’s zichtbaar.

Voor deze blog richt ik mij vooral op de poorten 25, 46, 10 en 15, deze poorten bepalen het wereldwijde toneel, het speelveld van het grotere geheel.  De poorten 2, 1, 7 en 13 bepalen meer de richting. Poort 2 is daarin de ontvanger van het grotere plan. Laat ik daarmee beginnen.

Poort 2 in het Global Consiousness Programma geeft namelijk de richting aan van het Kosmische plan, en die staat nu in poort 42 lijn. Poort 42 is de poort van groei en de poort van het einde, het afmaken van een cyclus. De eerste lijn heet Diversification – Variatie (zelfs tot het punt van decadentie). Dat is ook wat we zien om ons heen. De enorme diversiteit van alles wat je maar bedenken kunt. Of het nu gaat om voeding, technologie, opleidingen, vervoer, etc etc  De mogelijkheden zijn eindeloos. En inderdaad soms tot het punt van decadentie en nog meer expansie willen. En dit komt ten einde, het zal veranderen.

De nieuwe sleutel voor het potentieel van onze richting is poort 51, de poort van Shock. Het wakker schudden van onze Spirit. De I’Ching zegt hierover: Het vermogen om antwoord te hebben op chaos en shock door het te herkennen en erop aan te passen. Nou, dat shock zo om de hoek is gekomen is nu wel duidelijk. De enige manier om correct te reageren en door shock heen te kunnen bewegen is het volgen van je unieke strategie en autoriteit. Dat is wat van ons wordt gevraagd. De mind kan niet correct omgaan met Shock. Dat is ook wat we nu om ons heen zien gebeuren. Laten we ons leiden door angst of kunnen we ieder, als ons unieke zelf ons aan de nieuwe schokkende situatie aanpassen en correct navigeren?

Het plan begint in lijn 6 van shock – Seperation. Wow, quarantaine, single isolatie, kinderen thuis van school, landen die hun grenzen sluiten, winkels waar je slechts een voor een binnen mag. Kunnen we ieder onze eigen unieke weg volgen volgens strategie en autoriteit? Kunnen we zien dat Seperation tegelijkertijd een illusie is? Het programma is aan het werk en we kunnen enkel observeren hoe shock en Seperation zich aan ons gaan openbaren.

Net als dat het Plan, onze richting verandert van groei en diversiteit naar Shock en afscheiding om als individu self-empowered je uniciteit te leven, verandert ook het speelveld, dat wat we om ons heen zien.

Natuurlijk kunnen we niet voorspellen wat het zal zijn, ook het Corona-virus zoals zich dat nu voordoet kunnen we vanuit het design niet als zodanig voorspellen. Wel kunnen we de thema’s zien van ons nieuwe speelveld.

De afgelopen 412 jaar was de sleutel voor slot 25 poort 37, voor 46 was dat 40, voor 10 was dat 9 en voor 15 was dat 16. Ook de poorten die gaan over richting hadden hun sleutel. Voor poort 2 was dat dus 42, In het plaatje staan ze aangegeven.

Dat betekent dat in 2027 het Global Cross, het wereldtoneel verandert van de poorten 37,40,9,16 wat de Cross of Planning is naar 55,59,34,20 – The Cross of The Sleeping Phoenix.

Dat geeft een sterke energetische shift van ‘plannen, afspraken, samen, loyaliteit en ontwikkeling’ naar Zelfbekrachtiging en zelfsturing. Dat gaat niet van de ene dag op andere natuurlijk. We zien inderdaad al langer dat de zorgvuldig geplande gevestigde orde uit elkaar aan het vallen is. En dat dat een wereldwijd fenomeen is dat voorbij gaat aan ras, nationaliteit, seksuele of politieke voorkeur. Orkanen, bosbranden, financiële crises, maar ook eerdere uitbraken van ziektes als Sars, Ebola en nu het Corona-virus. Wat is het “plan” hierachter? We laten duidelijk ‘de cross of planning’ achter ons.

Hoe zie je dat in de poorten, waar komen we vandaan en waar bewegen we naartoe. Terug naar de sleutels voor de sloten.

De sleutel voor poort 25 is nu nog poort 37 en de sleutel voor poort 46 is poort 40. Samen maken deze 37 en 40 het kanaal van gemeenschap, een design van het deel dat het geheel zoekt.

Samen doen, deals sluiten, zaken oppakken, afspraken maken, ik doe dit als jij dat doet. Support en loyaliteit voor en aan de gemeenschap. Het gezin als hoeksteen van de samenleving en in het Globale perspectief bijvoorbeeld de internationale en wereldwijde samenwerkingen als de Verenigde Naties, het Rode Kruis of de Wereldhandelsorganisatie. Maar ook kerken en andere instituten. Wat in de afgelopen 412 jaar zorgvuldig is opgebouwd zien we wereldwijd nu hoe deze samenwerkingen en instituten uit elkaar aan het vallen zijn, of op zijn minst aan het veranderen zijn. De problemen die we zien in bijvoorbeeld de Katholieke Kerk, maar ook het VK dat uit de EU stapt en op zichzelf wil staan is hier een goed voorbeeld van. Want je zult straks zien dat zelf-bekrachtiging is waar we naartoe bewegen.

Poort 10, had als sleutel poort 9. De poort van focus en detail om patronen te begrijpen en om te ervaren wanneer er energie beschikbaar is voor het proces van experimenteren, testen en herhalen om zo

De vaardigheden te ontwikkelen en vorm te geven aan dat wat we hebben geleerd, getest en verbeterd om gezamenlijk vooruit te komen. Dit is de sleutelpoort 16 op het slot van poort 15.

En oh, wat hebben we veel onderzocht, geëxperimenteerd, getest en verbeterd. Het heeft ons de vaardigheden gegeven om het Universum beter te begrijpen, de wetenschap heeft zich enorm ontwikkeld, ons menselijk potentieel, onze talenten hebben ons als geheel zeker verder gebracht. Hier op aarde en daarbuiten.

En waar bewegen we nu naar toe, welke sleutels passen de komende Cycle op de sloten. Wat worden thema’s binnen ons wereldwijde speelveld

De sleutel van poort 25 wordt poort 55, Abundance, overvloed. Overvloed is enkel een zaak van Spirit. Zijn we wel of niet in staat om door of ondanks materiele zaken overvloed in onszelf te ervaren. Stelt ons gevoel van overvloed, van Spirit ons wel of niet in staat om self-empowerment te ervaren, de verwondering te ervaren van zowel een half vol als een half leeg glas, van het duister en het licht. Dit gevoelsbewustzijn zal een grote shift doormaken en vooral bij kinderen die na 2027 geboren worden zal dit meer en meer zichtbaar zijn dat dit voor hen ‘anders’ werkt.

De sleutel voor poort 46 wordt poort 59, de poort van seksualiteit, vruchtbaarheid, creativiteit en de manier waarop we ons verbinden met elkaar. We zien al hoe bijvoorbeeld het Coronavirus hierop van invloed is. We zoenen niet meer, geven geen handen zelfs meer, een warme knuffel is er in de meeste gevallen niet meer bij.  Ook zien we al jaren dat (on)vruchtbaarheid een thema is. IVF behandelingen nemen toe, vaccins die mogelijk de vruchtbaarheid bij meisjes in gevaar brengen, de angst dat de straling van 5G van invloed zal zijn op de vruchtbaarheid. We zullen zien op welke manier dit zich gaat ontwikkelen, maar het is duidelijk dat er op het gebied van verbinden, seksualiteit en vruchtbaarheid veel zal veranderen.

De sleutel voor ‘slot’ 15 wordt poort 20, uitdrukking geven van bewustzijn in het NU, het existentiële bewustzijn in het nu, bekrachtigd door de sleutel van poort 10, namelijk poort 34. Poort 34 is de poort van Power, pure levenskracht voor zelfbekrachtiging. Het zaadje dat de potentie draagt de eik worden. Van dit kanaal gaat een enorme kracht uit, het is rock solid. Het kanaal is onderdeel van wat we noemen Integratie en het sleutelwoord voor deze Integratiekanalen is zelf-empowerment, zelfbekrachtiging en Zelf-sturing. Vanuit het unieke correct zijn jezelf bekrachtigen en richting geven aan waar jij voor staat, je diversiteit omarmen en leven. Individualiteit. Pas als hieraan is voldaan, kan het individu er ook mogelijk voor de ander zijn.

Als ik dit allemaal samenvat zullen we dus gaan zien dat de thema’s shiften van gemeenschap en het ontwikkelen van de collectieve vooruitgang en talent naar Spirit, individual awareness en self empowerment en van daaruit met elkaar verbinden.  Dat is nogal een verschil. En wat ik heb geprobeerd uit te leggen is dat we deze veranderende krachten dus al in werking kunnen zien.

Het speelveld verandert en zal verder veranderen, er zijn grotere krachten aan het werk die deze mutaties brengen. En thema’s zullen meer en meer duidelijk worden. We hebben daar geen invloed op.

De invloed die we wel hebben is hoe we met die veranderingen omgaan. De enige manier om dat correct te doen, is door zelf correct te zijn, correct te handelen, correct beslissingen te maken. Dit kan door het leren kennen, omarmen en leven van je eigen unieke design. Dat is wat je geankerd houdt en wat ervoor zorgt dat je aan shock en de veranderende situatie kunt aanpassen.

Wanneer je correct navigeert, met jouw kaart en kompas en je handen, sterk je bijvoorbeeld jouw immuunsysteem, wat je gezond houdt. Correct navigeren brengt je verder. Veelal zie je dat de mensen die ziek zijn, burn out, of bang, zijn afgedreven. Niet meer weten hoe ze hun kompas het beste gebruiken. En dat verzwakt je.

Om je eigen energie, je eigen frequentie hoog te houden, heb je alle tools in handen. Leer je design kennen, omarm het en wees moedig genoeg om het te leven. Om jezelf te sterken en er daarmee voor de ander te kunnen zijn. De individualiteit, zelfbekrachtiging en zelfsturing waar we heen bewegen is niet egoïstisch. In het vliegtuig zeggen ze het ook: zet eerst je eigen masker op, van daaruit kan je er juist ook voor de ander zijn.

Tevens, wanneer jijzelf correct bent, kan je een voorbeeld zijn voor de komende generaties, hen ondersteunen op hun eigen individuele pad. Ze leren op zichzelf te vertrouwen. Harrie jekkers bezingt het zo mooi in zijn lied Ik hou van mij: “ik ben te vertrouwen” , van mij kan ik op aan, op mij kan ik tenminste bouwen en ik laat mij nooit meer gaan. Daarin schuilt een enorme kracht. Van daaruit kan er een nieuwe unieke verbinding ontstaan met de wereld om je heen.

Nogmaals, je hoeft de hele theorie niet te snappen, het is vaak al een hele weg om je eigen unieke blauwdruk te kennen en te leven. Wat is hoop te bereiken met dit Human Design perspectief op de huidige veranderingen is dat je inziet de shift gewoon zijn gang gaat. Er is blijkbaar een groter kosmisch plan waar we geen invloed op hebben, we hoeven er ook geen invloed op te hebben. We hoeven het enkel maar te zien. En ook jij kunt hier doorheen bewegen, volgens jouw unieke zelf.

Volg je strategie, eer je autoriteit, hou van jezelf en respecteer de ander.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan